Materiały budowlane ->  Papy

   PAPY:
   - TERMOZGRZEWALNE:


IZOBIT V60 S42H

Asfaltowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z welonu z włókien szklanych


Zastosowanie: Stosować do wykonywania izolacji dachów jako warstwę wierzchnią w wielowarstwowych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych. Mocować do podłoża metodą zgrzewania.
Wymiary:
długość: min 10,5 m
szerokość: min 1,0 m
grubość: 3,5 (± 0,20) mm


Cena: zł

Warstwy 1. posypka mineralna gruboziarnista
2. asfalt oksydowany
3. welon szklany o gramaturze 60g/m2
4. asfalt oksydowany
5. folia antyadhezyjna

IZOBIT V60 S35

Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa na osnowie z welonu z włókien szklanych


Zastosowanie: Stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę podkładową wielowarstwowych pokryć dachowych na podłożach betonowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych - izolacji poziomych posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, tarasów i płyt stykających się z gruntem oraz izolacji pionowych podziemnych części budynków w warunkach braku oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego wody. Mocować do podłoża metodą zgrzewania.
Wymiary:
długość: min 7,5 m
szerokość: min 1,0 m
grubość: 4,2 (± 0,20) mm


Cena: zł

Warstwy 1. posypka mineralna gruboziarnista
2. asfalt oksydowany
3. welon szklany o gramaturze 60g/m2
4. asfalt oksydowany
5. folia antyadhezyjna

   - BITUMICZNE:W-400/1200

Asfaltowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z tektury budowlanej


Zastosowanie: Stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę wierzchnią w wielowarstwowych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych.
Wymiary:
długość: min 10,0 m lub 15,0 m
szerokość: min 1,0 m


Cena: 78,00 zł
Cena: 64,00 zł

Warstwy 1. posypka mineralna gruboziarnista
2. asfalt oksydowany
3. tektura o gramaturze 400 g/m2
4. asfalt oksydowany
5. posypka mineralna drobnoziarnista

W-64/1200

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z welonu z włókien szklanych


Zastosowanie: Stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę wierzchnią w wielowarstwowych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych.
Wymiary:
długość: min 15,0 m
szerokość: min 1,0 m


Cena: 78,00 zł

Warstwy 1. posypka mineralna gruboziarnista
2. asfalt oksydowany
3. welon szklany o gramaturze 64g/m2
4. asfalt oksydowany
5. posypka mineralna drobnoziarnista

P-333/1100

Asfaltowa papa podkładowa na osnowie z tektury budowlanej


Zastosowanie: Stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę podkładową wielowarstwowych pokryć dachowych na podłożach betonowych lub drewnianych oraz do wykonywania izolacji przciwwilgociowych - izolacji poziomych posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, tarasów i płyt stykających się z gruntem oraz izolacji pionowych podziemnych części budynków w warunkach braku oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego wody.
Wymiary:
długość: min 15,0 m
szerokość: min 1,0 m
gramatura 2,6 (± 0,6) kg/m2


Cena: 75,00 zł

Warstwy 1. posypka mineralna gruboziarnista
2. asfalt oksydowany
3. tektura o gramaturze 333 g/m2
4. asfalt oksydowany
5. posypka mineralna drobnoziarnista

I-333

Asfaltowa papa izolacyjna na osnowie z tektury budowlanej


Zastosowanie: Stosować do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych poziomych - izolacji posadzek, fundamentów, wylewek betonowych w warunkach braku oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego wody.
Wymiary:
długość: min 20,0 m lub 40,0 m
szerokość: min 1,0 m
gramatura 0,7 (± 0,1) kg/m2


Cena: 55,00 zł

Warstwy 1. tektura o gramaturze 333 g/m2 nasycona asfaltem

Na stronie wykorzystano materiały dostępne na witrynie internetowej Izobud łąki kozielskie.

   

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG